09150566946
محتوای اقتصاد و بورس
۱۳۱۳۳۸۶۵۷۸۷۱۰۱۵۳۷۷_CrthNews

افزایش نرخ بهره بانکی؛ چالشی برای اقتصاد

مدیرعامل کارگزاری آگاه در گفت و گو با سنا تاکید کرد: افزایش نرخ بهره بانکی؛ چالشی برای اقتصاد مدیرعامل کارگزاری آگاه، افزایش نرخ بهره بانکی را چالشی جدید برای کل اقتصاد دانست و گفت در شرایط فعلی الزامی برای مصوبات ...