09150566946
محتوای اقلام ترازنامه
۸۴۹۴bbc4f2e18cd7651f7eae17cd2cceFinancial-Accounting-Assignment-Help-460×260

ترازنامه چیست و شامل چه اقلامی می‌شود؟

 اشتراک‌گذاری ترازنامه گزارشی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام یک شرکت در یک زمان مشخص است و مبنایی برای محاسبه‌ی نرخ‌های بازگشت و ارزیابی ساختار سرمایه‌ای شرکت به شمار می‌رود. در واقع ترازنامه یک صورت مالی است که تصویری ...