09150566946
محتوای الزامات حاکمیت شرکتی
ImageHandler 19 522x295 - اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان

اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان

مدیرعامل فرابورس ایران در یک گفت‌و‌گوی تخصصی مطرح کرد اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به گفته هامونی برخی استارتاپ‌ها درباره ورود به بازار بورس این نظر را دارند که بورس یعنی ...