09150566946
محتوای الگوهای تموداری
kaf

شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی

  روش اول: تغییر روند روش اول را تغییر روند ۱-۲-۳ نام نهاده‌ام که توسط ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) ایجادشده که در کتاب خود در مورد آن بحث کرده است. یک خط روند از بالاترین اوج (نقطۀ C در شکل) ...