09150566946
محتوای الگوی تغییرات ساختاری
502 522x295 - لزوم مستندسازی طرح‌ها و ایده‌ها برای ارائه در مجامع بین‌المللی

لزوم مستندسازی طرح‌ها و ایده‌ها برای ارائه در مجامع بین‌المللی

مدیرعامل فرابورس در افتتاحیه دوره روش‌های تحلیل پیشرفته داده‌های مالی مطرح کرد: لزوم مستندسازی طرح‌ها و ایده‌ها برای ارائه در مجامع بین‌المللی هامونی، همکاری استراتژیک فرابورس ایران و دانشگاه علامه طباطبائی را اتفاق مبارکی دانست و اظهار کرد: بر اساس ...