09150566946
محتوای الگوی سه قله و سه دره
How-to-Trade-Double-Tops-and-Double-Bottoms-2-768×390

آشنایی با الگوی دو دره و دو قله

الگوی دوقله و دودره الگوی دوقله و دودره بسیار شبیه به یکدگیر می باشند برای همین تصمیم گرفتیم این دو را کنار هم شرح دهیم . الگوی دوقله و دودره زیرمجموعه الگوهای بازشگتی می باشند به این معنی که روند ...