09150566946
محتوای الگوی مثلث
بلاگ-۱ (۱)

الگوی مثلث در بورس (تحلیل تکنیکال) چیست؟

الگوی مثلث در بورس و انواع آن الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. از الگوهای مثلثی می‌توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، ...