09150566946
محتوای الگو ستاره شامگاهی
ستاره

الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی : ( morning star & evening star ) امروز دو الگوی مهم که جزو آخرین مطلب در مورد کندل استیک هست را شرح خواهیم داد . الگوی ستاره صبحگاهی : ( morning star ) ...