09150566946
محتوای الگو مثلث
مثلث۸

الگو مثلث افزایشی

الگو مثلث افزایشی   الگو های مثلث در تحلیل تکنیکال به سه شکل : الگو مثلث افزایشی ، مثلث کاهشی و مثلث متقارن می باشد که در این مقاله به توضیح الگو مثلث افزایشی میپردازیم شکل الگو الگوی مثلث افزایشی ...
۱-۴

الگوی مثلث

الگوی مثلث در بورس و انواع آن الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. از الگوهای مثلثی می‌توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، ...