09150566946
محتوای سامانه تدان
تدان دشیمی ۱۱اسفند۹۸

تدان هفته (۱) بررسی عملکرد نماد دشیمی در سامانه تدان

مقدمه شرکت "شیمی دارویی داروپخش" در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد . در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۹ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در نهایت در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۱ در بازار دوم بورس تهران با نماد "دشیمی" ...