09150566946
محتوای سامانه جامع تجارت
۲۰۳۸۷

یک هفته با صنایع بورسی

در هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه، معلاملات بازار سهام با روندی کاهشی همراه بود. با این حال در دو روز پایانی این هفته دادوستدها جانی تازه گرفتند و ارزش معاملات خرد سهام از ۱۳۰۰ میلیارد تومان روزهای ابتدایی هفته ...
۲۲۹۱۷

اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون توجه به اتفاقات درونی آمریکا

روحانی در جلسه هیات دولت: اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون توجه به اتفاقات درونی آمریکا رئیس جمهور با بیان اینکه برغم همه مشکلات ناشی از تحریم و  در هفته های گذشته در واردات کالاهای اساسی ۳۸ درصد و در صادرات ۱۴ ...