09150566946
محتوای سامانه معاملاتی
ImageHandler

لزوم دقت به نام نمادهای مشابه در هنگام ثبت سفارش

مدیر ارتباطات فرابورس ایران تاکید کرد :‏ لزوم دقت به نام نمادهای مشابه در هنگام ثبت سفارش بنی‌اسدی با تاکید بر اهمیت آموزش، سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری پیش از ورود افراد به بازار سرمایه توصیه کرد که سرمایه‌گذاران ‏در ...