09150566946
محتوای سامانه معاملات اَتوس
۲۴۳۸۶

رصد تخلفات بازار سرمایه با سامانه‌های نظارتی هوشمند

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد: رصد تخلفات بازار سرمایه با سامانه‌های نظارتی هوشمند مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه در همه نقاط دنیا نظارت بر معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از رصد تخلفات بازار با استفاده از سامانه‌های نظارتی ...