09150566946
محتوای سایت فرابورس
ImageHandler (16)

سقف تامین مالی جمعی برای هر طرح تا ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت

دبیر کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی خبر داد سقف تامین مالی جمعی برای هر طرح تا ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت دبیر کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی از متقاضیان تامین مالی جمعی دعوت کرد تا با مراجعه به لیست عاملین ...