09150566946
محتوای سبدگردان کوروش
ImageHandler (22)

تلاش صندوق زرین کوروش برای کسب بازدهی مناسب و کنترل ریسک‌ها

در نشست‌ ویژه صندوق ۱۰۰ میلیارد تومانی مطرح شد: تلاش صندوق زرین کوروش برای کسب بازدهی مناسب و کنترل ریسک‌ها مدیرعامل سبدگردان کوروش ابراز امیدواری کرد که صندوق زرین کوروش بازدهی مناسب و حتی بیشتر از بازدهی شاخص داشته باشد ...