09150566946
محتوای سرمایه اولیه برای پرورش بلدرچین
۲۰۲۱-۱۲-۲۲

پرورش بلدرچین

• یکی از فعالیت های پرورش در خصوص سایر ماکیان ، پرورش بلدرچین صنعتی است . پرورش بلدرچین با فاصله ی نسلی کوتاه یکی از فعالیت های زیر شاخه ی طیور محسوب شده که شروع فعالیت آن بعد از انقلاب ...