09150566946
محتوای سرمایه داران موفق
۲۰۲۰۰۷۲۸_۱۷۴۶۰۱

دوره سرمایه داران موفق ۱۵ برگزار شد

امروز ۷ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۷ دوره جامع و جدید سرمایه داران موفق (۱۵) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. در این دوره که با ظرفیت کامل بسته شد ۳۰ دانشجوی جدید به آموزش بازار های مالی (بورس ...