09150566946
محتوای سرمایه گذار رفتاری
معرفی کتاب سرمایه گذار رفتاری

معرفی کتاب سرمایه گذار رفتاری

کتاب سرمایه گذار رفتاری نوشته دانیل کراسبی شما را با متداول ترین اشتباهات رفتاری و تله های ذهنی که سرمایه گذاران با آن مواجه می شوند آشنا و راهکارهایی را برای برطرف کردن این خصوصیات درونی به شما ارائه می کند. کراسبی در ...