09150566946
محتوای سپیدار سیستم آسیا
ImageHandler (21)

تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری و مالی با دست پُر به عرضه اولیه آمد

سپیدار سیستم آسیا نوزدهمین عرضه اولیه امسال فرابورس لقب گرفت تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری و مالی با دست پُر به عرضه اولیه آمد رنجبری عنوان کرد که علاوه بر عرضه ۱۵ درصد از سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا در جریان عرضه ...