09150566946

اخباراقتصادی روز شماره ۷۳- مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخبار اقتصادی روز
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی سال: پنجاه و ششم، شماره ۷۳
(۲۰۲۱ اکتبر ۹ ) ۱۴۰۰ ماه مهر ۱۷ شنبه NTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND STUDIES DEPT

دانلود فایل pdf

وضع ارزهای عمده و نرخهای روز چهارشنبه، افزایش قیمتهای انرژی به دلیل تشدید نگرانیها پیرامون تورم و افزایش نرخهای بهره، موجب کاهش تقاضای سرمایهگذاران برای داراییهـای پرریسـکتـرو افـزایش تقاضـای دارایـ یهـای مـامن گردید؛ در نتیجه، دلار تقویت شد. مطابق نظرسنجی رویترز؛ انتظار میرود، آمارهای منتشره اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه حاکی از بهبود مستمربازار کار این کشور باشد و افزایش ۴۷۳ هزار شغل در ماه سپتامبرپیشبینـی مـیشـود.

دراین روز، شاخص قیمتی پوند/دلار با ۹/۷ درصد افزایش به بالاترین سطح ۷ ماه اخیر تقویت شد. روز چهارشنبه، نرخ دلار نیوزلند در برابردلار آمریکا، ۷/۰ درصد تضعیف شد. در پایـان معـاملات روز چهارشـنبه، شـاخص دلار بـا ۳/۰ درصـد افـزایش بـه۲۲۸/۹۴ رسید.

روز پنجشنبه، یک روزقبل از انتشار آمارهای بازار کار آمریکا که میتواند نشانههایی از زمانبندی اقدامآتی فدرال رزروارائهدهد، دلار تثبیت شد.

در پی بهبود اندک شاخص جهانی ریسک و پیشبینی تحلیلگران از چشمانداز افزایش نرخهای بهره انگلیس که ریسکهای نزولی بالقوه برای پوند را کاهش داده است، نرخ پوند در برابردلار ۳/۰ درصدافزایش یافت.

در پایان معـاملات روز پـنجشـنبه، شـاخص دلار در سـطح ۱۹۹/۹۴ تثبیـت گردیـد. روز جمعـه، در پـی گمانـه زنـیهـای معامله گران درخصوص عدم چشمپوشی فدرال رزرو از طرح کاهش خرید داراییها زودتر از ماه نوامبر به دلیل ضعف آمارهای اشتغال آمریکا، دلار پس از انتشار آمارهای ناامیدکننده اشتغال این کشور اندکی تضعیف شد.

روز جمعـه، در پـی پـیشبینـی افزایش نرخهای بهره انگلیس که نگرانیها درخصوص بحران سوخت و کمبود کارگردر این کشور را جبران کرد، تضعیف دلار به تقویت پوند کمک کرد و آن را در مسیر رشد هفتگی ۶/۰ درصد (بالاترین رشد هفتگی طی ۵ هفتـه اخیـر) قـرار داد. در
پایان معاملات روز جمعه، شاخص دلار با ۱/۰ درصد کاهش به ۰۶۷/۹۴ رسید.

بازار رمز ارزها: روز چهارشنبه، بهای بیت کوین با ۲۷/۶ درصد افزایش به ۵۴ هزار و ۷۲۸ دلار رسید. روز پنجشنبه، بهای بیت کوین با افت از بالاترین سطح پنج ماه گذشته که در روز چهارشنبه به آن رسیده بود، به حدود ۵۴ هزار و ۴۰ دلار رسید.
روز جمعه، بهای بیت کوین با ۳/۰ درصد افزایش به حدود ۵۳ هزار ۹۶۸ دلار رسید. لازم به ذکر است؛ بهای بیت کوین در هفته جاری با ۱۳ درصد رشد، دومین رشد هفتگی متوالی را ثبت کرد.

فلزات قیمتی: روز چهارشنبه، در پی عقبنشینی بازدهی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و انتظار سرمایهگذاران برای انتشار آمارهای بازار کار آمریکا در اواخر هفته جاری؛ با وجود تقویت دلار، بهای طلا طی معاملاتی محدود افزایش یافت.

در این روز، بهای نقدی طلا و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا هرکدام ۱/۰ درصد رشد کرد.

در پایان معاملات روز چهارشنبه، بهای نقره و پالادیوم به ترتیب ۶/۰ و ۸/۱ درصد افت کرد و بهای پلاتین ۹/۱ درصد افزایش یافت. روز پنجشنبه، کاهش
تقاضای هفتگی استفاده از مزایای بیمه بیکاری آمریکا پیش از انتشار آمارهای ماهانه اشتغال این کشور در اواخر هفته جاری، موجب رشد بازدهی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و تقویت گمانهزنیها پیرامون شروع زودهنگام کاهش حمایتهای اقتصادی
فدرال رزرو شد؛ در نتیجه، بهای طلا افت کرد. در این روز، بهای نقدی طلا و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا به ترتیب ۳/۰ و ۲/۰ درصد کاهش یافت. در پایان معاملات روز پنجشنبه، بهای نقره ثابت باقی ماند. همچنین، بهای پلاتین ۲ /۰ درصد افت
کرد و بهای پالادیوم ۷/۳ درصد رشد نمود.

روز جمعه، در پی پیشبینی سرمایه گذاران پیرامون انگیزه کافی فدرال رزرو برای کاهش محرکهای اقتصادی در سالجاری میلادی؛ بهای طلا پس از افزایش بیش از ۱ درصدی بهدلیل انتشار آمارهای اشتغال آمریکا، در نهایت بخشی از رشدهای اولیه را از دست داد. در این روز، بهای نقدی طلا ۲/۰ درصد رشد کرد و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا ۱/۰ درصد کاهش یافت.

در پایان معاملات روز جمعه؛ بهای نقره ۵/۰ درصد افزایش یافت و بهای پلاتین وپالادیوم هرکدام ۱/۴ درصد رشد کرد.

نفت خام: روز چهارشنبه، در پی افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا که موجب توقف قیمت پس از رشدهای قابل توجه اخیر شد، بهای نفت با عقبنشینی از بالاترین سطوح چندسال اخیر حدود ۲ درصد کاهش یافت. وزارت انرژی آمریکا
اعلام کرد؛ با وجود پیشبینی کاهش ۴۱۸ هزار بشکهای ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته، ذخایر مذکور ۳ /۲ میلیون بشکه افزایش یافته است. لازم به ذکر است؛ تولید نفت خام امریکا با بهبود از افت ناشی از وقوع طوفان ماه گذشته، به سطوح
قبل از همهگیری ویروس کرونا (۳/۱۱ میلیون بشکه در روز) افزایش یافته است؛ اما، هنوز با رکورد تاریخی ۱۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ فاصله دارد.

در پایان معاملات روز چهارشنبه، بهای نفت برنت و بهای نفت آمریکا به ترتیب ۴۸/۱ و ۵۰/۱دلار در هر بشکه کاهش یافت. روز پنجشنبه، در پی پیشبینی بازار درخصوص غیرمحتمل بودن کاهش ذخایر اضطراری نفت خام آمریکا و محدودیت صادرات برای کمبود عرضه، بهای نفت قراردادهای آتی رشد کرد. تولیدکنندگان عمده و آژانس بین المللی انرژی معتقدند؛ در پی تغییر تمایل مصرفکنندگان گاز طبیعی به نفت به دلیل افزایش قیمتهای گاز، تقاضای نفت خام در ماههای آتی افزایش خواهد یافت.

در پایان معاملات روز پنجشنبه، بهای نفت برنت و بهای نفت آمریکا هر کدام ۸۷ سنت در هر بشکه افزایش یافت.

روز جمعه، در پی بحران جهانی انرژی به دلیل تلاشها برای قدرت برای تامین تقاضا که موجب افزایش قیمتها به بالاترین سطوح حدود ۷ سال اخیر گردید، بهای نفت افزایش یافت و رشد ۴ درصدی طی هفته جاری را ثبت نمود. حتی با وجود افزایش تقاضای جهانی به دلیل بهبود فعالیتهای اقتصادی از افت ناشی از همه گیری ویروس کرونا، اوپک و متحدانش در هفته جاری اعلام کردند؛ در مسیر بازگشت تدریجی تولید نفت باقی خواهند ماند.

در پایان معاملات روزجمعه، بهای نفت برنت و بهای نفت آمریکا به ترتیب ۴۴ سنت و ۰۵/۱ دلاردر هربشکه افزایش یافت.
قیمت فروش هر تن انواع فلزات غیرآهنی در بورس لندن (دلار)
آلومینیوم مس سرب نیکل قلع روی تاریخ نوع فلز
۳۱۵۱ ۳۶۱۵۶ ۱۹۲۲۱ ۲ ۲۲۱ ۹۳۶۱ ۲۹۶۶ ۲۰۲۱ اکتبر ۸ جمعه
۳۰۴۹ /۵ ۳۵۲۸۵ ۱۸۲۶۴ ۲۱۷۳ /۵ ۹۲۸۰ ۲۹۴۶ ۲۰۲۱ اکتبر ۷ پنجشنبه
۳۰۱۴ /۵ ۳۵۱۶۵ ۱۸۰۷۲ ۲۱۵۱ ۹۰۴۵ /۵ ۲۸۹۷ ۲۰۲۱ اکتبر ۶ چهارشنبه
نرخ SDR ،ارزهای عمده ، فلزات قیمتی، نفت خام و بهره بین بانکی
چهارشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۱ پنجشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۱ جمعه ۸ اکتبر ۲۰۲۱ نرخ سپرده انواع ارز و فلزات قیمتی
لندن نیویورک لندن نیویورک لندن نیویورک سه ماهه (درصد)
۰/۰۵**** ۱ /۴۱۰۸۷ – ۱/۴۱۰۹۳ – ۱/۴۰۹۴۹ – *مخصوص برداشت حق
– ۱/۱۵۷۷ ۱/۱۵۵۰ ۱/۱۵۵۳ ۱/۱۵۶۳ ۱/۱۵۵۹ ۱/۱۵۶۷ *یورو
– ۱/۳۶۱۷ – ۱/۳۶۱۶ – ۱/۳۵۸۶ – *انگلیس لیره
– ۰/۹۲۷۳ – ۰/۹۲۸۹ – ۰/۹۲۷۵ – سوئیس فرانک
– ۱۱۲/۲۳ ۱۱۱/۹۷ ۱۱۱/۶۴ ۱۱۱/۲۹ ۱۱۱/۴۲ ۱۱۱/۷۹ ژاپن ین
– ۱۷۵۸/۸۶ ۱۷۷۳/۲۵ ۱۷۵۷ /۳۰ ۱۷۶۲/۱۰ ۱۷۶۰/۷۸ ۱۷۵۹/۷۰ طلا
– ۲۲/۷۰ ۲۲/۵۵ ۲۲/۵۹ ۲۲/۶۹ ۲۲/۵۲ ۲۲/۲۹ نقره
– ۱۰۱۹/۷۴ ۱۰۲۹ ۹۸۲ /۳۷ ۹۷۹ ۹۸۰/۵۰ ۹۶۵ پلاتین
– ۷۹/۳۵ *** ۸۲/۳۹ ** ۷۸/۳۰ *** ۸۱/۹۵ ** ۷۹/۷۸*** ۸۱/۰۸ ** خام نفت
– – ۷۸/۶۰ ۸۰/۶۵ اوپک نفت سبد
* هر واحد به دلار آمریکا ** نفت خام برنت *** نفت خام پایه آمریکا **** نرخ بهره
قیمت رمز ارزها (بر اساس سهم بازار) (دلار آمریکا)
بیت کوین اتریوم تتر ریپل کاردانو پولکا دوت بایننس کوین لایت کوین
۱۷۵/۹۷ ۴۱۹/۱۰ ۳۳/۳۷ ۲ ۶ /۲۴ ۱/۰ ۱ ۷۶ ۳۵۶۳/ ۵۳۹۶۷/۸۵ ۲۰۲۱ اکتبر ۸ جمعه
-۱/۵۷ – ۷۷ ۴/۴۸ -۱/ -۱/۷۵ -۰/۹۳ ۰ -۰/۶۷ ۰/۳۰ (گذشته روز به نسبت (تغییر درصد
افت صادرات آلمان برای اولین بار طی ۱۵ ماه اخیر
خبرگزاری رویترز، مورخ ۰۸/۱۰/۲۰۲۱) ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ -(در پی تداوم آسیب ناشی از افت اقتصاد جهانی به دلیل مشکلات
زنجیره تامین به بزرگترین اقتصاد اروپا، حجم صادارت آلمان در ماه اوت برای اولین بار طی ۱۵ مـاه اخیـر کـاهش یافتـه
است.
صادرات آلمان در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن، پس از تعدیلات فصلی با ۲/۱ درصد کاهش به ۱۱۳ میلیارد یورو (۱۳۰
میلیارد دلار) رسید که با پیشبینی اقتصاددانان مبنی بر رشد ۵/۱ درصدی صادرات این کشور قابل مقایسه است.
روز جمعه، اداره آمارهای آلمان اعلام کرد؛ واردات این کشور در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن با ۵/۳ درصد افزایش به
۱/۱۰۰ میلیارد یورو رسیده که به صورت تقریبی دو برابر نرخ رشد پیشبینیشده است.
لازم به ذکر است؛ آسیبهای فوق پس از انتشار مجموعهای از شـاخصهـای اقتصـادی پیرامـون اثـرات فشـارهای تـورمی
زنجیره تامین بر صادرکنندگان منتشر شده است.
به دلیل تضعیف تقاضای خارجی پس از رشد قوی غیرمعمول دو ماه اخیر ناشی از قراردادهـای عمـده، سفارشـات صـنعتی
آلمان در ماه اوت، افت فراتر از انتظار را تجربه کرده است.
کمبود کالاهـای واسـطهای نظیـر قطعـات نیمـه هـادی و برخـی مـواد اولیـه، بسـیاری از بخـشهـا بـه ویـژه صـنعت حیـاتی
خودروسازی آلمان را متوقف کرده است.
در پی رشد صادرات آلمان به آمریکا و چین به ترتیب با ۴/۲۲ و ۴/۴ درصد افزایش، تراز تجاری این کشـور در مقایسـه بـا
سال گذشته که اقتصاد جهانی در مواجهه همهگیری ویروس کرونا رکود عمیقی را تجربه کرد، رشد کرده است.
اتاق بازرگانی آلمان پیشبینی خود از صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ را افزایش داده و رشد ۸ درصدی فروش خارجی
شرکتهای آلمانی در سال ۲۰۲۱ را پیشبینی کرده است.
آمارهای کل ارائه شده تفاوتها منطقهای قابل توجهی را شامل میشود؛ صادرات آلمان بـه انگلـیس، کـه از مـاه ژانویـه از
بازار اتحادیه اروپا خارج شده است، در مقایسه با مـدت مشـابه سـال گذشـته ۱/۱۵ درصـد افـت کـرده اسـت و واردات از
انگلیس نیز ۹/۷ درصد کاهش یافته است. همچنین تجارت آلمان با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای جهان سوم نسبت
به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *