09150566946
محتوای الگوی دودره
الگوی-سقف-و-کف-دو-قلو-۸۶۱۳

الگوی دو قله یا Double Top و الگوی دو دره یا Double Bottom

دو قله و دو دره Double Top و Double Bottom Double Top یک الگوی بازگشتی است که پس از یک حرکت گسترده به سمت بالا به وجود می آید. “Top” قله هایی هستند که وقتی قیمت به سطح خاصی می ...
How-to-Trade-Double-Tops-and-Double-Bottoms-2-768×390

آشنایی با الگوی دو دره و دو قله

الگوی دوقله و دودره الگوی دوقله و دودره بسیار شبیه به یکدگیر می باشند برای همین تصمیم گرفتیم این دو را کنار هم شرح دهیم . الگوی دوقله و دودره زیرمجموعه الگوهای بازشگتی می باشند به این معنی که روند ...