09150566946
محتوای سبدگردانی هدف
۱۳۰۸۴۶۹۰۸۸۲۳۹۶۷۷۲۴_unnamed

فرابورس ایران را بیشتر بشناسید

بازار بورس به‌عنوان مأمنی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری، بیش از ۵۰ سال قبل پایه‌ریزی شد. آن زمان تقسیم‌بندی‌های فعلی وجود نداشت و صرفاً بازاری تشکیل شد تا خریداران و فروشندگان بتوانند هدف کسب درآمد را دنبال کنند. طبقه‌بندی که در مقطع زمانی ...