09150566946
محتوای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده
23418 1 522x295 - تاکید رییس‌جمهور بر آزادسازی منابع مالی بلوکه شده کشور

تاکید رییس‌جمهور بر آزادسازی منابع مالی بلوکه شده کشور

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان شد: تاکید رییس‌جمهور بر آزادسازی منابع مالی بلوکه شده کشور رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت‌های انجام گرفته برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در ...