09150566946
محتوای آشفتگی
۱۶۴۳۳۴ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟(قسمت ۱۴)

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟(قسمت ۱۴)

  در ادامه پست قبل بخوانید......   بنابراین روی گلدان متمرکز شده و با میلی شدید به سمت آن حرکت می کند.زمانی که به میزی می ‏رسد که گلدان بر روی آن قرار دارد ، با یک دست میز را ...