09150566946
محتوای آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد
10 - ارگذاری کلیه دستورالعمل ها، شیوه نامه و بخشنامه در حوزه در زمینه آموزش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سایت سازمان

ارگذاری کلیه دستورالعمل ها، شیوه نامه و بخشنامه در حوزه در زمینه آموزش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سایت سازمان

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها رئیس محترم مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کرج باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات احتراماً، به استحضار می رساند ایـن دفتـر بـه منظـور سـهولت دسترسـی ...