09150566946
محتوای آموزش اندیکاتور Bollinger Bands Divergence
دانلود اندیکاتور Bollinger Bands Divergence

دانلود اندیکاتور واگرایی باند بولینگری با مکدی Bollinger Bands Divergence

واگرایی معمولی منفی :  زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی  تشکیل دهد . همان طور که در مثال بالا مشاهده می ...