09150566946
محتوای آموزش بازارهای مالی
Sm19 copy 522x295 - برگزاری ورکشاپ رایگان در سبزوار

برگزاری ورکشاپ رایگان در سبزوار

آموزشگاه فنی حرفه ای ویراسرمایه در نیشابور با همکاری آموزشگاه محاسبان بیهق در سبزوار ورکشاپ رایگان بازار بین المللی فارکس را در بهمن ماه برگزار کردند.   در این ورکشاپها مقدماتی درباره بازار فارکس جهت آشنایی افراد شرکت کننده به ...