09150566946
محتوای آموزش بورس در نیشایور
394x295 - معرفی کارگزاری "امید سهم"

معرفی کارگزاری “امید سهم”

شرکت کارگزاری امیدسهم (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محصوب می گردد. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ تاسیس شده و طی شماره ۹۷۶۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ...