09150566946
محتوای آموزش بورس در نیشایوز
اقتصادنوین 394x295 - معرفی کارگزاری "بانک اقتصاد نوین"

معرفی کارگزاری “بانک اقتصاد نوین”

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) در راستای تکمیل زنجیره خدمات بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۵ فعالیت خود را آغاز نمود. و اکنون با بهره مندی از ۵۰ نفر نیـــروی انســانی متـخصــص و ...