09150566946
محتوای آموزش بورس نیشابور
ایرانیان 394x295 - معرفی کارگزاری "اردیبهشت ایرانیان"

معرفی کارگزاری “اردیبهشت ایرانیان”

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان این کارگزاری در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۰ پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تحت شماره ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱ نزد اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی در استان ...
نگر خوارزمی 394x295 - معرفی شرکت "آینده نگر خوارزمی"

معرفی شرکت “آینده نگر خوارزمی”

کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) این شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۶ تحت عنوان کارگزاری تحلیلگران بصیر (سهامی خاص) با شماره ۶۳۶۵ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان ثبت شد و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ با شماره ۱۰۶۵۲ نزد ...
درخشان خاورمیانه 394x295 - معرفی کارگزاری "آفتاب درخشان خاورمیانه"

معرفی کارگزاری “آفتاب درخشان خاورمیانه”

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه این کارگزاری در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴ با نام کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی فعالیت خود را آغاز نمود. این کارگزاری در ...
394x295 - معرفی کارگزاری "آرمون بورس"

معرفی کارگزاری “آرمون بورس”

کارگزاری آرمون این کارگزاری در سال ۱۳۷۱ به شماره ۹۴۷۷۹ در تهران به ثبت رسیده است. این کارگزاری به عنوان نخستین کارگزاری با مشارکت صد درصد بخش خصوصی در ایران شروع به فعالیت نمود و از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ ...