09150566946
محتوای آموزش بورس و فارکس در سبزوار
Sm22 522x295 - پایان دوره ۱۶ ام فارکس

پایان دوره ۱۶ ام فارکس

در فروردین ماه ۱۴۰۲ شانزدهمین دوره آموزش بازار های بین الملل (فارکس) که در سبزوار برگزار شد، به پایان رسید.