09150566946
محتوای آموزش تغییر تایم فریم
522x295 - تغییر واحد زمانی یا تایم فریم روی نرم افزار مفیدتریدر

تغییر واحد زمانی یا تایم فریم روی نرم افزار مفیدتریدر

تایم فریم به زبان ساده کوچک ترین واحد زمانی استفاده شده در نمودار قیمتی است ؛ که معمولا در بازار بورس ایران از دوره زمانی (روزانه) استفاده میکنیم.   انواع تایم فریم و استفاده مناسب از آنها در بازار بورس ...