09150566946
محتوای آموزش تنکانسن و کیجونسن
Ichimoku 522x295 - فیلتر تقاطع تنکانسن و کیجونسن

فیلتر تقاطع تنکانسن و کیجونسن

فیلتر تقاطع تنکانسن و کیجونسن یکی از فیلترهای بسیار کاربردی و حرفه ای در بازار بورس می باشد. فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن به درخواست خوانندگان سایت همیار بورس کدنویسی شده است. شایان ذکر است تقاطع تنکانسن و کیجونسن یکی از ...