09150566946
محتوای آموزش سرمایه گذاری در بورس
22588 522x295 - با مشاوره های صحیح در بازار سرمایه، زیان نمی بینید

با مشاوره های صحیح در بازار سرمایه، زیان نمی بینید

محمد غفارپور در گفت و گو با سنا: با مشاوره های صحیح در بازار سرمایه، زیان نمی بینید یک کارشناس بازار سرمایه تصمیمات اخیر مسوولان سازمان بورس را در صیانت از بازار اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: اکنون هیجان در ...