09150566946
محتوای آموزش فارکس در سبزوار
۱۸۱۰۱۵ 522x295 - دوره ی ۱۷ و ۱۸ آموزش فارکس

دوره ی ۱۷ و ۱۸ آموزش فارکس

هفدهمین دوره ی آموزشی فارکس در آموزشگاه ویراسرمایه در حال برگزاری است.     همزمان هجدهمین دوره نیز به دلیل استقبال دانشجویان در حال برگزاری است.  
Sm21 522x295 - پایان دوره ۱۵ ام فارکس

پایان دوره ۱۵ ام فارکس

  در فروردین ماه ۱۴۰۲ پانزدهمین دوره آموزش بازار های بین الملل( فارکس) به پایان رسید.    
۱۸۴۸۳۷ 522x295 - پانزدهمین دوره آموزش فارکس

پانزدهمین دوره آموزش فارکس

از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۱ پانزدهمین دوره ی آموزشی بازار بین المللی فارکس در آموزشگاه ویراسرمایه در حال برگزاری است...    
Sm19 copy 522x295 - برگزاری ورکشاپ رایگان در سبزوار

برگزاری ورکشاپ رایگان در سبزوار

آموزشگاه فنی حرفه ای ویراسرمایه در نیشابور با همکاری آموزشگاه محاسبان بیهق در سبزوار ورکشاپ رایگان بازار بین المللی فارکس را در بهمن ماه برگزار کردند.   در این ورکشاپها مقدماتی درباره بازار فارکس جهت آشنایی افراد شرکت کننده به ...