09150566946
محتوای آموزش فیلترنویسی
a97b8fe45d5a5f180be6a0d84e5d1755 522x295 - فیلتر نمایش آخرین قیمت های متفاوت سهام

فیلتر نمایش آخرین قیمت های متفاوت سهام

۱- با فیلتر زیر آخرین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی و آخرین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی را می توان مشاهده نمود. ۲- فیلتر زیر سهم هایی که بیشترین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت و بیشترین قیمت کوچکتر از آخرین ...
0205f0fdd2ec4dd034996bb9f6ae99a5 522x295 - فیلتر سهام : میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا

فیلتر سهام : میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا

فیلتر سهم‌هایی که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است :   لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس فیلتر سهام : معامله با حجم بالا پس از اصلاح چند روزه فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ ...
STOCK MARKET 11a 522x295 - فیلتر سهام : معامله با حجم بالا پس از اصلاح چند روزه

فیلتر سهام : معامله با حجم بالا پس از اصلاح چند روزه

فیلتر سهم‌هایی که پس از اصلاح چند روزه، با حجم بالایی معامله شده‌اند : لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس فیلتر سهام : بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه فیلتر نمایش : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ ...
متحرک Moving Average 522x295 - فیلتر سهام : بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه

فیلتر سهام : بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه

فیلتر سهم‌هایی که بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه قرار دارند : لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر باشد فیلتر نمایش آخرین قیمت های متفاوت سهام فیلتر اختلاف قیمت بیشتر ...
Jul30 2018 Getty 960738356 BusinessmanDollarSign2084516198 e1572634619602 522x295 - فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر باشد

فیلتر سهام : قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر باشد

فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر است : فیلتر نمایش آخرین قیمت های متفاوت سهام فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران
download 1 522x295 - فیلتر نمایش : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون

فیلتر نمایش : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون

فیلتر سهم‌هایی که مجموع حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون است : حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون   فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش ...
Bourse 4 500x295 - فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران

فیلتر نمایش تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران

فیلتر نمایش سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران حقوقی است :   لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس
MAG EcoForecast 522x295 - فیلتر نمایش اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی

فیلتر نمایش اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی

فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت ۳% است :   لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس
410x285 1 - فیلتر قیمت آنها ۱۰ درصد کمتر از ۲۰ روز پیش می باشد

فیلتر قیمت آنها ۱۰ درصد کمتر از ۲۰ روز پیش می باشد

سهم هایی که قیمت آنها ۱۰ درصد کمتر از ۲۰ روز پیش می باشد (حداکثر می توانید تا ۲۱ روز قبل در بازار بورس را ببینید) لیست جامع فیلتر های کاربردی بورس
5 2 522x295 - فیلتر قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر

فیلتر قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر

سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر در بورس شده است را نشان می دهد. (خیلی از سهامداران از این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس استفاده می کنند) لیست جامع فیلتر های کاربردی ...
1 2