09150566946
محتوای آموزش فیلتر نویسی
unnamed 1 2 512x295 - فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد

فیلتر اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد

این فیلتر کاربردی سهم هایی که اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد در بازار بورس دارند. به عبارت دیگر این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آن ها ۳ درصد بیشتر از قیمت پایانی است را نشان می دهد.   لیست ...