09150566946
محتوای آموزش فیلتر MFI
photo 2020 12 12 11 32 12 522x295 - فیلتر MFI در بورس

فیلتر MFI در بورس

بر این اساس سهم هایی که MFI زیر ۲۰ داشته باشند یعنی اشباع فروش در آن ها اتفاق افتاده و برای خرید مناسب هستند و سهم هایی که MFI بالای ۸۰ داشته باشند یعنی اشباع خرید آن ها اتفاق افتاده ...