09150566946
محتوای آموزش نوسان گیری
فیلتر نمایش تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلتر های نوسان گیری در بورس ایران

در مجموعه فیلتر های زیر شما میتوانید با استفاده از آن ها در سایت tsetmc.com استفاده کنید و سهم های معرفی شده را مورد بررسی قرار دهید. » آموزش استفاده : وارد وبسایت tsetmc.com شوید بر روی آیکون مشخص شده در تصویر ...
فیلتر های نوسان گیری در بورس

فیلتر های نوسان گیری در بورس

فیلتر نوسان گیری شماره ۱ : این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که بعد از آغاز یک روند شارپ و افزایش قیمت سهم در روز دوم یا سوم ممکن است قیمت سهم حول و حوش ساعت ۱۰ ...