09150566946
محتوای آیفکس
22592 522x295 - سیگنال شاخص به تغییر جهت

سیگنال شاخص به تغییر جهت

شاخص بورس تهران امروز با افزایش ۱۰۴۷۲ واحدی عدد یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۴۱۳ واحد را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز به رقم ۳۹۷ هزار و ۵۷۵ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال یک میلیون و ...