09150566946
محتوای اتفاقات درونی آمریکا
22917 1 522x295 - اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون توجه به اتفاقات درونی آمریکا

اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون توجه به اتفاقات درونی آمریکا

روحانی در جلسه هیات دولت: اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون توجه به اتفاقات درونی آمریکا رئیس جمهور با بیان اینکه برغم همه مشکلات ناشی از تحریم و  در هفته های گذشته در واردات کالاهای اساسی ۳۸ درصد و در صادرات ۱۴ ...