09150566946
محتوای اتکای فرزندان به ما
سواد مالی برای کودکان و نوجوانان 3 1 522x295 - چگونه سطح سواد مالی فرزندان خود را ارتقا دهیم

چگونه سطح سواد مالی فرزندان خود را ارتقا دهیم

 اگر نگرانید که فرزندانتان را از لحاظ مالی بدرستی تربیت نکرده‌اید، یا اینکه نگران تربیت نادرست مالی آنها هستید، چند گام برای اطمینان از استقلال مالی آنها به شما معرفی می‌شود. آموزش سواد مالی از همان سال‌های آغازین شروع می‌شود ...