09150566946
محتوای اثر دلار بر بورس
محرک موج صعودی دیگر شاخص کل

محرک موج صعودی دیگر شاخص کل

مهم‌تر از تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز نیما بر سودآوری شرکت‌های بازارسرمایه، آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیمایی است. به گزارش بورس نیوز ، بازارسرمایه بدون شک در سال ۹۸ بازاری همیشه بهار بوده است. اگرچه اکثر تحلیلگران ...