09150566946
محتوای احداث مینی پالایشگاه

احداث مینی پالایشگاه

• پالایشگاه های کوچک مقیاس با هدف تبدیل نفت خام یا میعانات گازی و یا سایر فرآورده های نفتی و ضایعات نفتی به فرآورده های قابل استفاده توسط مصرف کنندگان عموماً با ظرفیت کمتر از ۲۰۰۰۰ بشکه در روز به ...