09150566946
محتوای اخباربانک مرکزی
images - اخبار مربوط به بانک مرکزی در تاریخ ۵خرداد ۱۴۰۰

اخبار مربوط به بانک مرکزی در تاریخ ۵خرداد ۱۴۰۰

#نرخ_سود ۱) بانک مرکزی ۲۵ همت (هزار میلیارد تومن) را برای روز چهارشنبه به حراج گذاشت. برای این ۲۵ همت،۱۸۷ میلیارد !! تومن تقاضا نشسته که ۴۷ میلیارد تومن اون انجام شده تقریبا هیچ. البته بانک مرکزی از اوراق قبلا ...