09150566946
محتوای اخبار اقتصادي
2021051311242854056 78a26b72a5ceba93ac6f8b4c6be1fb0d xl 522x295 - اخباراقتصادی روز شماره ۷۳- مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

اخباراقتصادی روز شماره ۷۳- مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخبار اقتصادی روز BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی سال: پنجاه و ششم، شماره ۷۳ (۲۰۲۱ اکتبر ۹ ) ۱۴۰۰ ماه مهر ۱۷ شنبه NTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND STUDIES DEPT دانلود فایل ...