09150566946
محتوای اخبار در مورد صنعت دارو
a947dd331e852054ac291 522x295 - نمادهایی با بهترین P.e fw های صنعت دارو

نمادهایی با بهترین P.e fw های صنعت دارو

در جدول بالا ۸نماد دارویی را مشاهده می کنید که عمدتا بهترین P.e fw های صنعت خود را دارند. در خصوص بحث تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و احتمال آزادسازی آن مباحث مختلفی وجود دارد اما به چند نکته باید توجه ...