09150566946
محتوای اخبار روز شنبه
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل ۲٫ دلار حواله سنا ( ۲۲٫۲۳۵ – ۲۲٫۴۳۷) تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۰۲۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، ارتوزایلن ۱۵۶ میلیون ریال، اسید استیک ۲۰۴میلیون ریال، الکیل ...