09150566946
محتوای اخبار
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند متعادل - شاخص هم وزن روند اصلاحی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۰۹۷ – ۲۲٫۲۹۸ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۸۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، الکیل بنزن خطی ۴۱۴ میلیون ریال، اوره پریل شیراز و ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۵۶ – ۲۲٫۳۵۹ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۲۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۵میلیون ریال، استایرن بوتادین رابر ۴۱۵ میلیون ریال، ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۶۶ – ۲۲٫۳۶۸ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۱۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، استایرن بوتادین رابر ۴۰۰ – ۴۱۵ میلیون ریال، استایرن منومر پارس ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۰۰ – ۲۲٫۴۰۲ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۸۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، پلی پروپیلن ۲۸۰ – ۳۴۰ میلیون ریال، PVC هر تن ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل - اصلاحی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۶۴ – ۲۲٫۳۶۵ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۵۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۸٫۷ میلیون ریال، شمش فایرا ۵۷۸ ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۰۰ – ۲۲٫۴۰۲ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۶۹۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز ۷۳٫۶ میلیون ریال، اوره پریل شیراز ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۲۶ – ۲۲٫۴۲۸ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۷۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آروماتیک سنگین نوری ۱۴۸ میلیون ریال، ارتوزایلن نوری ۱۶۰ میلیون ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲۱,۵۵۰ --- ۲۲۳,۵۶۳ ریال، اسکناس تهران ۲۴٫۸۳۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۳ – ۸۵ میلیون ریال، استایرن بوتادین رابر ...
860914 stockmarket istock 111518 min 522x295 - نکات کاربردی در معاملات این هفته

نکات کاربردی در معاملات این هفته

۵ نکته که در معاملات این هفته باید در نظر بگیریم ۱) دو روز پایانی هفته گذشته معاملات به شکلی بود که انگار حقیقی های بازار سهم هایی را خریدن که بیش از انتظار آنها عرضه کننده داشته است. احتمالا ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ( ۲۲٫۱۳۲ – ۲۲٫۳۳۳ ) تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۹۶۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، پلی پروپیلن ۲۸۳-۴۴۰ میلیون ریال، PVC هر تن ...
1 2