09150566946
محتوای اختیار فروش
اختیار معامله 522x295 - اختیار معامله،اختیار خرید،اختیار فروش

اختیار معامله،اختیار خرید،اختیار فروش

اختیار معامله (Option) اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک‌زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش ...